Liceul Tehnologic

”Constantin Brâncoveanu” Târgoviște

Viziunea şcolii

Elevii brâncoveni vor fi adulții societății de mâine, iar viitorul nostru va fi modelat cu profesionalism de ei!!

Misiunea şcolii

Liceul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu” Târgovişte îşi propune să asigure împreună cu toţi partenerii sociali un mediu favorabil învăţării întemeiate pe calitate, responsabilitate, toleranţă, performanţă aşa încât fiecare să beneficieze de şanse egale şi reale pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, să beneficieze de autonomie în dezvoltarea carierei pentru a deveni un cetăţean activ al comunităţii europene.

Oferind o paletă largă de specializări, unitatea noastră se adresează astfel, tuturor absolvenţilor din învăţământul gimnazial